Dobre praktyki projektowe mogą zmniejszyć negatywny wpływ budynków na środowisko i zdrowie użytkowników.

W naszych projektach, niezależnie od wielkości inwestycji, staramy się promować i proponować przyjazne środowisku, nietoksyczne materiały, pochodzące bądź z odzyskiwania surowców, bądź od lokalnych dostawców.

Naszym priorytetem jest osiągnięcie przedstawionych przez klienta celów za pomocą ponadczasowych, trwałych i ergonomicznych rozwiązań.

Kładziemy nacisk na zachowanie istniejących elementów, ich rearanżację i zmianę zastosowania.  Adaptowalność jest istotnie ważnym czynnikiem jeśli chodzi o zrównoważony rozwój i proekologiczne projektowanie, które praktykujemy w naszym studio projektowym.