Loading... Loading...

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

NASZ PROCES

Architektura wnętrz, to w praktyce dużo więcej niż dekoracja – jej celem jest poprawa wygody użytkowania przestrzeni poprzez jej lepsze zrozumienie i znalezienie rozwiązań na istniejące w niej problemy. Analizujemy przestrzeń wieloaspektowo, biorąc pod uwagę teksturę, kolor i wysokiej jakości materiały wykończeniowe, które wspólnie stworzą harmonijne wnętrze.

1 – BRIEFING / WIZJA LOKALNA

Po akceptacji przedstawionego wynagrodzenia za wykonanie projektu umawiamy wizytę w lokalu, aby zapoznać się z istniejącą przestrzenią i wykonać inwentaryzację architektoniczną. Analizujemy również problemy zastanego wnętrza i sposoby, jakimi można by zoptymalizować przestrzeń.

Na tym etapie przeprowadzamy dokładny wywiad z klientem, aby dowiedzieć się jak najwięcej o przyzwyczajeniach i sposobach funkcjonowania i w efekcie móc stworzyć wnętrza na miarę, które idealnie odpowiadają potrzebom inwestora.

Określamy również ramy czasowe i budżet na wykonanie projektu.

2 – PROJEKT KONCEPCYJNY

W tej fazie formalizujemy określone cele i program, przekładając je na rysunki takie jak plany, przekroje czy szkice, ilustrujące planowaną transformację przestrzeni.

Na tym etapie prezentujemy różnorodne aranżacje, aby dać klientowi większy wybór i pomóc mu, poprzez różne podejścia projektowe, zrozumieć przestrzeń.

3 – PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

W tej fazie projektu opracowywane są, w formie rysunkowej i pisemnej, wszelkie detale i specyfikacje techniczne po to, aby wykonawca był w stanie poprawnie zrealizować budowę.

Efektem projektu wykonawczego jest dostarczenie: Specyfikacji materiałowej (zestawienia wszystkich materiałów wykończeniowych), Specyfikacji technicznej (zestawienia niezbędnych procesów budowlanych), Przedmiaru robót (wyliczenia wszystkich materiałów i elementów wyszczególnionych w specyfikacji materiałowej), Rysunków projektu wykonawczego (szczegółowych planów, przekrojów, elewacji, zestawienia stolarki oraz mebli, rysunków detalicznych łazienek, etc.) oraz rysunków detali potrzebnych do prawidłowego wykonania projektu na budowie.

Projekt wykonawczy jest to opracowanie służące do wyceny prac budowlanych, ułatwiające porównanie różnych ofert i pomagające tym samym w doborze wykonawcy.

4 – PROJEKT WYKONAWCZY

W tej fazie projektu opracowywane są, w formie rysunkowej i pisemnej, wszelkie detale i specyfikacje techniczne po to, aby wykonawca był w stanie poprawnie zrealizować budowę.

Efektem projektu wykonawczego jest dostarczenie: Specyfikacji materiałowej (zestawienia wszystkich materiałów wykończeniowych), Specyfikacji technicznej (zestawienia niezbędnych procesów budowlanych), Przedmiaru robót (wyliczenia wszystkich materiałów i elementów wyszczególnionych w specyfikacji materiałowej), Rysunków projektu wykonawczego (szczegółowych planów, przekrojów, elewacji, zestawienia stolarki oraz mebli, rysunków detalicznych łazienek, etc.) oraz rysunków detali potrzebnych do prawidłowego wykonania projektu na budowie.

Projekt wykonawczy jest to opracowanie służące do wyceny prac budowlanych, ułatwiające porównanie różnych ofert i pomagające tym samym w doborze wykonawcy.

5 – KOSZTORYS BUDOWLANY

Klient może zlecić budowę swojemu wykonawcy lub poprosić kilka firm o przedstawienie kosztorysu prac budowlanych, aby mieć pewność, że uzyska konkurencyjną ofertę pod względem jakości, ceny oraz terminu wykonania prac. Podczas tego procesu odpowiadamy na wszelkie pytania wykonawców, w formie pisemnej lub rysunkowej, oraz pomagamy w porównaniu przedstawionych ofert, gwarantując ujęcie wszystkich niezbędnych elementów projektu w ofercie.

Na życzenie klienta jesteśmy w stanie pomóc w rozeznaniu rynku i wyborze wykonawcy.

6 – NADZÓR TECHNICZNY NA BUDOWIE

Wykonujemy nadzór autorski i inwestorski na budowie w celu zagwarantowania, iż wszystkie założenia projektu i wszelkie detale są realizowane i wykonywane zgodnie z przedstawionym projektem wykonawczym.

Zależnie od stopnia złożoności projektu, proponujemy spersonalizowany harmonogram wizyt na budowie tak, aby być w stanie na bieżąco rozwiązywać zaistniałe problemy.

Harmonogram wizyt może być dzienny, tygodniowy lub miesięczny.

USŁUGA POD KLUCZ

Na prośbę klienta możemy zająć się realizacją wykonanego przez nas projektu w jego imieniu.

Usługa pod klucz obejmuje koordynację ekipy budowlanej, zamówień oraz dostaw materiałów czy elementów wyposażenia.

Jest to dogodna opcja dla klientów, którzy nie mogą lub nie chcą uczestniczyć w procesie budowy, a chcą wprowadzić się do gotowego, wykończonego i urządzonego już mieszkania czy domu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ABY OTRZYMAĆ WYCENĘ PROJEKTU