Loading... Loading...

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

NASZ PROCES

Projekt architektoniczny to proces projektowy, podczas którego nasz zespół opracowuje zbiór rysunków i dokumentów, bazując na programie, celach i budżecie przedstawionym przez klienta. Każdy projekt jest analizowany względem swojego otoczenia i obowiązującego prawa lokalnego.

Proces składa się z kilku faz projektowych takich jak: analiza wstępna, projekt koncepcyjny, projekt architektoniczno-budowlany, projekt wykonawczy, wycena prac budowlanych oraz nadzór techniczny na budowie.

1 – ANALIZA WSTĘPNA / PROGRAM

Po akceptacji przedstawionego wynagrodzenia za wykonanie projektu, podsumowujemy założenia projektowe przedstawione przez klienta, tworzymy schematy relacji i interakcji różnych przestrzeni i funkcji, tworząc główne postulaty do zachowania w dalszych fazach projektowych.

2 – PROJEKT KONCEPCYJNY

W tej fazie formalizujemy wyznaczone cele i program, przekładając je na rysunki takie jak plany, przekroje, elewacje czy szkice. Bierzemy również pod uwagę wytyczne analizy strukturalno-inżynierskiej, tworząc w ten sposób stabilną bazę projektową.

Podczas tej fazy powstaje ostateczna koncepcja, gdzie dookreślone zostają cechy takie jak m.in. wymiary poszczególnych pomieszczeń i materiały wykończeniowe.

Podczas projektowania używamy komputerowych modeli 3d aby móc przedstawić projektowane przestrzenie z bardziej dostępnej perspektywy.

3 – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY / ZGŁOSZENIE DO URZĘDU

Po akceptacji projektu koncepcyjnego uzupełniamy projekt o niezbędne elementy i przygotowujemy go do złożenia w Urzędzie Miasta lub innej instytucji, w celu uzyskania pozwolenie na budowę. W skład projektu architektoniczno-budowlanego wchodzą wszystkie wymagane rysunki i dokumenty.

W tej fazie projektowej sprawdzamy i koordynujemy wszystkie projekty inżynierskie aby w pełni odpowiadały projektowi architektonicznemu.

Na prośbę klienta jesteśmy w stanie zapewnić również wykonanie wszystkich projektów branżowych: konstrukcyjnego, sanitarnego, elektrycznego, telekomunikacyjnego etc.

4 – PROJEKT WYKONAWCZY

W tej fazie projektu opracowywane są, w formie rysunkowej i pisemnej, wszelkie detale i specyfikacje techniczne po to, aby wykonawca był w stanie poprawnie zrealizować budowę.

Efektem projektu wykonawczego jest dostarczenie: Specyfikacji materiałowej (zestawienia wszystkich materiałów wykończeniowych), Specyfikacji technicznej (zestawienia niezbędnych procesów budowlanych), Przedmiaru robót (wyliczenia wszystkich materiałów i elementów wyszczególnionych w specyfikacji materiałowej), Rysunków projektu wykonawczego (szczegółowych planów, przekrojów, elewacji, zestawienia stolarki oraz mebli, rysunków detalicznych łazienek, etc.) oraz rysunków detali potrzebnych do prawidłowego wykonania projektu na budowie.

Projekt wykonawczy jest to opracowanie służące do wyceny prac budowlanych, ułatwiające porównanie różnych ofert i pomagające tym samym w doborze wykonawcy.

5 – KOSZTORYS BUDOWLANY

Klient może zlecić budowę swojemu wykonawcy lub poprosić kilka firm o przedstawienie kosztorysu prac budowlanych, aby mieć pewność, że uzyska konkurencyjną ofertę pod względem jakości, ceny oraz terminu wykonania prac.

Podczas tego procesu odpowiadamy na wszelkie pytania wykonawców, w formie pisemnej lub rysunkowej, oraz pomagamy w porównaniu przedstawionych ofert, gwarantując ujęcie wszystkich niezbędnych elementów projektu w ofercie.

Na życzenie klienta jesteśmy w stanie pomóc w rozeznaniu rynku i wyborze wykonawcy.

6 – NADZÓR TECHNICZNY NA BUDOWIE

Wykonujemy nadzór autorski i inwestorski na budowie w celu zagwarantowania, iż wszystkie założenia projektu i wszelkie detale są realizowane i wykonywane zgodnie z przedstawionym projektem wykonawczym.

Zależnie od stopnia złożoności projektu, proponujemy spersonalizowany harmonogram wizyt na budowie tak, aby być w stanie na bieżąco rozwiązywać zaistniałe problemy.

Harmonogram wizyt może być dzienny, tygodniowy lub miesięczny.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ABY OTRZYMAĆ WYCENĘ PROJEKTU